Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν

“Good grief, Ian, you look terrible. You’ll be frightening the patients!” said my supervisor. Just to be helpful, my translator chipped in, “Yes, they think they will catch something from you. I blame this cold on you.” I don’t spend a lot of time looking in the mirror. When I shave in the morning, the… Continue reading Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν